Το ερωτηματολόγιο για τους υποψήφιους Δήμαρχους ΜονεμβασίαςΕρώτηση 1:

Γιατί να σας εμπιστευτούμε την ψήφο μας; Ενημερώστε μας με λίγα λόγια γιατί μπορείτε να είστε περήφανος από την ενασχόλησή σας με τα κοινά από οποιοδήποτε αξίωμα κατά τη διάρκεια του πολιτικού βίου σας; Ποιο είναι το όραμά σας για τo νέο Δήμο;


Ερώτηση 2:


Με ποιο τρόπο θα προσπαθήσετε να αφουγκράζεστε την βούληση της τοπικής κοινωνίας; Πως σκέπτεστε να συνεργαστείτε με τους συλλογικούς φορείς σε Βάτικα και Αθήνα εκτός βέβαια από το Συμβούλιο Διαβούλευσης;


Ερώτηση 3:

Σύμφωνα με τη Σύμβαση Τοπίου κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος αναλαμβάνει:
α. Τη νοµική αναγνώριση του τοπίου ως αναπόσπαστου συστατικού του ανθρώπινου περιβάλλοντος,
β. Τον καθορισµό και την εφαρµογή πολιτικής για το τοπίο που να αποσκοπεί στην προστασία, διαχείριση και σχεδιασµό
γ. Τη θεσµοθέτηση διαδικασίας για τη συµµετοχή των πολιτών, των τοπικών και περιφερειακών αρχών, και άλλων ενδιαφερόµενων µερών στον καθορισµό και την εφαρµογή της πολιτικής για το τοπίο.
δ. Την ένταξη της έννοιας του τοπίου στην πολεοδομική και χωροταξική πολιτική και σε άλλους τοµείς µε δυνατές άµεσες ή έµµεσες επιπτώσεις στο τοπίο.


Ποιες θα είναι οι ενέργειές σας ως νέου Δημάρχου ώστε στα χωροταξικά να προστεθούν και περιοχές που πρέπει να αναδειχθούν και να προστατευτούν; Ποιες θα είναι οι δράσεις σας; Πότε θα ξεκινήσετε τις προβλεπόμενες διαδικασίες;


Ερώτηση 4:


Έχουν προταθεί στο ΓΠΣ και προτείνεται:- Η Νεάπολη, ως οικισμός 3ου Επιπέδου, να αποτελέσει το Διοικητικό Κέντρο (Περιφερειακό Πλαίσιο Πελοποννήσου).
- Η Μονεμβάσια, λόγω του Κάστρου, να αποτελέσει το Πολιτιστικό Κέντρο.
- Η Ρειχιά, δεδομένου ότι ο Δήμος Ζάρακα ανήκει κατά 90% σε περιοχές του δικτύου Natura 2000, να αποτελέσει το Περιβαλλοντικό Κέντρο.

Συμφωνείτε με τον ανωτέρω χαρακτηρισμό των συγκεκριμένων περιοχών;


Ερώτηση 5:

Προς αυτή την κατεύθυνση θα βοηθήσουν τα παρακάτω προτεινόμενα έργα και μελέτες:
• Δημιουργία οδικού άξονα με χαρακτήρα πρωτεύοντος επαρχιακού που θα συνδέει τους τρεις Δήμους.
• Ένταξη του Κάστρου της Μονεμβάσιας στο κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.
• Καταγραφή, προστασία και ανάδειξη Αρχαιολογικών Χώρων, με χάραξη πολιτιστικής διαδρομής «Παυσανίας»,
• Σύσταση Φορέα Διαχείρισης «Εθνικού Πάρκου ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ» μετά από σύνταξη των απαιτούμενων Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών για τις περιοχές του οικολογικού δικτύου Natura 2000
• Δημιουργία δύο Πάρκων Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης περιφερειακής εμβέλειας. Το πρώτο κοντά στον οικισμό Βιγκλάφια και στη λίμνη «Στρογγύλη» (Δήμος Βοιών) και το δεύτερο στη περιοχή του οικισμού Ιέρακα (Δήμος Ζάρακα).
• Σύσταση τριών Περιοχών Οικοανάπτυξης με κέντρα τη Ρειχιά (Δήμος Ζάρακα), το Ελληνικό (Δήμος Μονεμβάσιας) και τον Άγιο Νικόλαο (Δήμος Βοιών).


Τι σκοπεύετε να κάνετε, ώστε άμεσα να δρομολογηθούν οι απαραίτητες ενέργειες με στόχο την άμεση αποπεράτωση αυτών; Με ποιο τρόπο σκοπεύετε να συνεργαστείτε με την Περιφέρεια Πελοποννήσου?


Ερώτηση 6:

Αυτή την περίοδο στους Καποδιστριακούς Δήμους Ζάρακα, Μονεμβάσιας και Βοιών, συντάσσονται τα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια για τον καθορισμό χρήσεων γης.
Σύμφωνα με αυτά :
α. Στην περιοχή συναντώνται 2 Τόποι Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ) και 1 Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) του οικολογικού δικτύου Natura 2000, για τους οποίους απαιτείται – σύμφωνα με οδηγία της Ε.Ε. – σύνταξη Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΕΠΜ).
β. Στους ορεινούς όγκους των ανωτέρω Δήμων υπάρχουν σημαντικοί πολιτιστικοί πόροι [υπό κήρυξη περιοχές απολύτου προστασίας (ορεινός όγκος Κάβο Μαλέα,Κάτω Όρος) Αρχαιολογικοί Χώροι, Σπηλαιολογικά Πάρκα κ.α].


Συμφωνείτε με την άμεση και ως έχουν έγκριση των ΓΠΣ των ανωτέρω περιοχών που καθορίζουν τις χρήσεις γης?

Ερώτηση 7:

Στην περιοχή παρατηρείται έντονο ενδιαφέρον για εγκαταστάσεις Αιολικών Σταθμών καθότι και οι 3 Δήμοι - σύμφωνα με το Ειδικό Πλαίσιο για τις ΑΠΕ - αποτελούν Περιοχές Αιολικής Προτεραιότητας (ΠΑΠ).


Δεδομένης της αντίθεσης τόσο της τοπικής κοινωνίας όσο και των συλλογικών φορέων της περιοχής, είστε υπέρ ή κατά της εγκατάστασης αιολικών πάρκων στην περιοχή (για το γεγονός ότι βρίθει αρχαιολογικών, γεωλογικών, σπηλαιολογικών μνημείων και πρόκειται για περιοχή παρθένα, μεγάλου φυσικού κάλλους, και μπορούν να επιλεγούν άλλες μορφές ανάπτυξης)?

Σε περίπτωση που είστε αντίθετοι, πώς προτίθεστε να κινηθείτε προκειμένου να μην προχωρήσουν οι χωροθετήσεις, δεδομένου του νέου Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις ΑΠΕ", το οποίο, με ελάχιστες διαδικασίες πλέον επιτρέπει την εγκατάσταση αιολικών πάρκων σχεδόν παντού?


Ερώτηση 8:


Ποιά η θέση σας για την εγκατάσταση φωτοβολταικών στο νέο δήμο?


Ερώτηση 9:


Ποια είναι η θέση σας σχετικά με την απόφαση για την κατασκευή εργοστασίου ηλεκτρικής ενέργειας στα Βιγκλάφια,απόφαση με την οποία σύσσωμη η τοπική κοινωνία έχει αντιδράσει?


Ερώτηση 10:


Τι θα κάνετε με την διαχείριση των απορριμμάτων?


Ερώτηση 11:


Τι θα γίνει με το Νοσοκομείο Μολάων και πώς θα αντιδράσετε εαν προταθεί η κατάργηση ή υποβάθμιση του;


Ερώτηση 12:


Με ποιες δράσεις θα αντιμετωπίσετε την ανεργία στην περιοχή και θα δώσετε κίνητρα στους νέους ανθρώπους να παραμείνουν στην περιοχή;


Ερώτηση 13:


Ποιά η θέση σας για την αγκυροβολία των πλοίων (εφοδιασμός, επισκευές) στον κόλπο των Βατίκων κάτι με το οποίο επίσης διαφωνεί η τοπική κοινωνία;


Ερώτηση 14:

Τι θα κάνετε συνολικά με το σύστημα ύδρευσης των χωριών που έχει δεκαετίες να συντηρηθεί και σε μεγάλο μέρος του αποτελείται από αμιαντοσωλήνες ;


Ερώτηση 15:


Ποια η θέση σας για την κατασκευή μαρίνων σκαφών αναψυχής στο νέο Δήμο και που πρέπει να κατασκευασθούν;


Ερώτηση 16:


Βιολογικός καθαρισμός Νεάπολης .Τι ενέργειες θα γίνουν για την ολοκλήρωση του έργου; Πότε αναμένεται η λειτουργία του;


Ερώτηση 17:


Πως θα αντιμετωπίσετε το πρόβλημα ομαδικής πρόσβασης στο σπήλαιο Καστανέας ώστε να αυξηθεί η επισκεψιμότητά του;


Ερώτηση 18:


Τι θα κάνετε με τα θέματα πυροπροστασίας και γενικά πρόληψης πυρκαγιών στην περιοχή; Με ποιες ενέργειες θα ενισχύσετε το ρόλο του Πυροσβεστικού Κλιμακίου στα Βάτικα?Ερώτηση 19:


Εάν εκλεγείτε δήμαρχος πως σκέφτεστε να διαχειριστείτε τα περιουσιακά στοιχεία των καταργούμενων ΟΤΑ, τους τουριστικούς πόλους έλξης (π.χ σπήλαιο Καστανιάς, απολιθωμένο δάσος Αγίου Νικολάου) και τα κατά τόπους κληροδοτήματα; Θα παραμείνει η διαχείριση στις τοπικές κοινωνίες?


Ερώτηση 20:


Τι θα πράξετε με τους χωματόδρομους που συνδέουν τα χωριά με τους παραθεριστικούς οικισμούς που παραπέμπουν σε εικόνες της περιοχής της δεκαετίας του ‘50 ;


Ερώτηση 21:


Αλιευτικά καταφύγια. Πώς και με πιο τρόπο σκέφτεστε να εκμεταλλευτείτε την δημιουργία και συντήρηση αλιευτικών καταφυγίων στον Δήμο μας?

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου