Το ερωτηματολόγιο για τους υποψήφιους Περιφερειάρχες Πελοποννήσου


ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

1) Γιατί να σας εμπιστευτούμε την ψήφο μας; Ενημερώστε μας με λίγα λόγια γιατί μπορείτε να είστε περήφανος από την ενασχόλησή σας με τα κοινά από οποιοδήποτε αξίωμα κατά τη διάρκεια του πολιτικού βίου σας; Ποιο είναι το όραμά σας για την Περιφέρεια;

2) Με ποιο τρόπο θα προσπαθήσετε να αφουγκράζεστε την βούληση της τοπικής κοινωνίας; Πως σκέπτεστε να συνεργαστείτε με τους συλλογικούς φορείς σε Βάτικα και Αθήνα;

3) Είστε αποφασισμένος να συγκρουστείτε με την κυβέρνηση προκειμένου να προστατεύσετε τα συμφέροντα της περιφέρειας;


ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1) Ευρωπαϊκή Σύμβαση Τοπίου του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Στις 16 Φεβρουαρίου 2010, ο πρωθυπουργός εξήγγειλε το νέο βήμα της Ελλάδας για την κύρωση της Σύμβασης. Η Σύμβαση Τοπίου κυρώθηκε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο τον Φεβρουάριο του 2010.

Σύμφωνα με τη Σύμβαση κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος αναλαμβάνει:
α. Τη νοµική αναγνώριση του τοπίου ως αναπόσπαστου συστατικού του ανθρώπινου περιβάλλοντος, ως έκφραση της ποικιλίας της κοινής πολιτιστικής και φυσικής κληρονοµιάς των πολιτών, και ως θεµέλιο της ταυτότητάς τους.
β. Τον καθορισµό και την εφαρµογή πολιτικής για το τοπίο που να αποσκοπεί στην προστασία, διαχείριση και σχεδιασµό του µέσα από την υιοθέτηση των συγκεκριµένων µέτρων που προνοεί το άρθρο 6.
γ. Τη θεσµοθέτηση διαδικασίας για τη συµµετοχή των πολιτών, των τοπικών και περιφερειακών αρχών, και άλλων ενδιαφερόµενων µερών στον καθορισµό και την εφαρµογή της πολιτικής για το τοπίο.
δ. Την ένταξη της έννοιας του τοπίου στην πολεοδομική και χωροταξική πολιτική, στις πολιτιστικές, περιβαλλοντικές, αγροτικές, κοινωνικές και οικονοµικές πολιτικές, καθώς και σε άλλους τοµείς µε δυνατές άµεσες ή έµµεσες επιπτώσεις στο τοπίο.

- Ποιες θα είναι οι ενέργειές σας ως νέου Περιφερειάρχη ώστε στα χωροταξικά να προστεθούν και περιοχές που πρέπει να αναδειχθούν και να προστατευτούν (Κάβο Μαλέας); Ποιες θα είναι οι δράσεις σας; Πότε θα ξεκινήσετε τις προβλεπόμενες διαδικασίες;


2) Έχουν συμπεριληφθεί στο ΓΠΣ και βρίσκονται στη Περιφέρεια προς έγκριση οι εξής προτάσεις :

Ειδικότερα, με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε Δήμου, προτείνεται:
- Η Νεάπολη, ως οικισμός 3ου Επιπέδου, να αποτελέσει το Διοικητικό Κέντρο (Περιφερειακό Πλαίσιο Πελοποννήσου).
- Η Μονεμβάσια, λόγω του Κάστρου, να αποτελέσει το Πολιτιστικό Κέντρο.
- Η Ρειχιά, δεδομένου ότι ο Δήμος Ζάρακα ανήκει κατά 90% σε περιοχές του δικτύου Natura 2000, να αποτελέσει το Περιβαλλοντικό Κέντρο.


- Συμφωνείτε με τον ανωτέρω χαρακτηρισμό των συγκεκριμένων περιοχών;

Προς αυτή την κατεύθυνση θα βοηθήσουν τα παρακάτω προτεινόμενα έργα και μελέτες :
• Δημιουργία οδικού άξονα με χαρακτήρα πρωτεύοντος επαρχιακού που θα συνδέει τους τρεις Δήμους. Προς τούτο, απαιτείται :
- Νέα χάραξη περιφερειακής οδού από Εθνική Οδό («Κεραμωτή») έως Νεάπολη (Δήμος Βοιών) μέσω Αγίου Φωκά.
- Βελτίωση υφιστάμενης οδού από «Κεραμωτή» προς Ιέρακα - Ρειχιά - Κυπαρίσσι (Δήμος Ζάρακα).
• Ένταξη του Κάστρου της Μονεμβάσιας στο κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.
• Καταγραφή, προστασία και ανάδειξη Αρχαιολογικών Χώρων, με χάραξη πολιτιστικής διαδρομής «Παυσανίας», που ξεκινά από τις θέσεις «Όνου Γνάθος» (Κοινότητα Ελαφονήσου) - «Βοιαί» - «Νυμφαίο» (Δήμος Βοιών) συνεχίζει στις θέσεις «Επιδήλιο» - «Μινώα» - «Επίδαυρος Λιμηρά» (Δήμος Μονεμβάσιας) και καταλήγει στις θέσεις «Ζάρακας» - «Κύφαντα» (Δήμος Ζάρακα).
• Σύσταση Φορέα Διαχείρισης «Εθνικού Πάρκου ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ» μετά από σύνταξη των απαιτούμενων Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών για τις περιοχές του οικολογικού δικτύου Natura 2000 που συναντώνται στη περιοχή (ΤΚΣ : GR2540001, GR2540002 και ΖΕΠ : GR2540007)και του ορεινού όγκου του Κάβο Μαλέα.
• Δημιουργία δύο Πάρκων Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης περιφερειακής εμβέλειας. Το πρώτο κοντά στον οικισμό Βιγκλάφια και στη λίμνη «Στρογγύλη» (Δήμος Βοιών) και το δεύτερο στη περιοχή του οικισμού Ιέρακα (Δήμος Ζάρακα).
• Σύσταση τριών Περιοχών Οικοανάπτυξης με κέντρα τη Ρειχιά (Δήμος Ζάρακα), το Ελληνικό (Δήμος Μονεμβάσιας) και τον Άγιο Νικόλαο (Δήμος Βοιών).

- Τι σκοπεύετε να κάνετε, ώστε άμεσα να δρομολογηθούν οι απαραίτητες ενέργειες με στόχο την άμεση αποπεράτωση αυτών;

- Δεδομένου ότι το σύνολο των ανωτέρω περιοχών εντοπίζονται γεωγραφικά στα διοικητικά όρια του νεοσύστατου Δήμου Μονεμβασίας, πώς και προς ποια κατεύθυνση θα επιδιώξετε να συνεργαστείτε μαζί του;
3) Αυτή την περίοδο στους Καποδιστριακούς Δήμους Ζάρακα, Μονεμβάσιας και Βοιών, βρίσκονται προς έγκριση τα επιμέρους Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια για τον καθορισμό χρήσεων γης. Σύμφωνα με αυτά :
α. Στην περιοχή συναντώνται 2 Τόποι Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ) και 1 Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) του οικολογικού δικτύου Natura 2000, για τους οποίους απαιτείται – σύμφωνα με οδηγία της Ε.Ε. – σύνταξη Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΕΠΜ).
β. Στους ορεινούς όγκους των ανωτέρω Δήμων υπάρχουν σημαντικοί πολιτιστικοί πόροι [υπό κήρυξη περιοχές απολύτου προστασίας (ορεινός όγκος Κάβο Μαλέα, Κάτω Όρος) Αρχαιολογικοί Χώροι, Σπηλαιολογικά Πάρκα κ.α].
- Συμφωνείτε με την άμεση και ως έχουν έγκριση των ΓΠΣ των ανωτέρω περιοχών που καθορίζουν τις χρήσεις γής;

Στην περιοχή παρατηρείται έντονο ενδιαφέρον για εγκαταστάσεις Αιολικών Σταθμών καθότι και οι 3 Δήμοι - σύμφωνα με το Ειδικό Πλαίσιο για τις ΑΠΕ - αποτελούν Περιοχές Αιολικής Προτεραιότητας (ΠΑΠ).
- Δεδομένης της αντίθεσης τόσο της τοπικής κοινωνίας όσο και των συλλογικών φορέων της περιοχής, είστε υπέρ ή κατά της εγκατάστασης αιολικών πάρκων στην περιοχή (για το γεγονός ότι βρίθει αρχαιολογικών, γεωλογικών, σπηλαιολογικών μνημείων και πρόκειται για περιοχή παρθένα, μεγάλου φυσικού κάλλους, και μπορούν να επιλεγούν άλλες μορφές ανάπτυξης). Αιτιολογήστε το ναι ή το όχι.

Σε περίπτωση που είστε αντίθετοι, πώς προτίθεστε να κινηθείτε προκειμένου να μην προχωρήσουν οι χωροθετήσεις, δεδομένου του νέου Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις ΑΠΕ", το οποίο, με ελάχιστες διαδικασίες πλέον επιτρέπει την εγκατάσταση αιολικών πάρκων σχεδόν παντού;

-Τι θα κάνετε με τυχόν εκκρεμείς αιτήσεις για εγκατάσταση έως την έγκριση των ΓΠΣ των ανωτέρω περιοχών;


4) Ποια είναι η θέση σας σχετικά με την απόφαση για την κατασκευή εργοστασίου ηλεκτρικής ενέργειας στα Βιγκλάφια, απόφαση με την οποία σύσσωμη η τοπική κοινωνία έχει αντιδράσει;


5) Ποιά η θέση σας για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στο νέο Δήμο;


6) Πρώτα οι επενδύσεις, μετά το περιβάλλον. ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ ΣΕ ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ, ΣΤΟΝ ΑΙΓΙΑΛΟ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ... ΒΥΘΟ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ
Για παράδειγμα, προβλέπει την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης αιγιαλού, παραλίας, ή και του πυθμένα της θάλασσας, με ή χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (εάν οι οργανισμοί δεν εκφράσουν γνώμη εντός 30 ημερών εκδίδονται προεδρικά διατάγματα, χωρίς τη γνώμη τους!). Επίσης προβλέπεται η απαλλοτρίωση δασικών εκτάσεων χωρίς να απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας χαρακτηρισμού εκτάσεων του άρθρου 14 του ν. 998/1974 ή η τήρηση οποιασδήποτε άλλης διαδικασίας. Δόθηκε σε διαβούλευση στο τέλος του καλοκαιριού (6 Αυγούστου-5 Σεπτεμβρίου 2010), συζητήθηκε στο υπουργικό συμβούλιο, προκαλώντας κόντρες, και αναμένεται να πάρει την τελική του μορφή τις επόμενες μέρες. (από την Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου 2010)

Συμφωνείτε με το νομοσχέδιο αυτό; Εάν όχι, με ποιο τρόπο θα στηρίξετε τις προτάσεις σας;


Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ Γ' ΚΠΣ & ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013


Οι δικαιούχοι είναι δημόσιοι ή ιδιωτικοί οργανισμοί, φορείς ή επιχειρήσεις αρμόδιοι για την έναρξη ή την έναρξη και υλοποίηση πράξεων. Στα πλαίσια των καθεστώτων ενίσχυσης δυνάμει του άρθρου 87 της Συνθήκης, οι δικαιούχοι είναι δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις που εκτελούν μεμονωμένο έργο και λαμβάνουν δημόσια ενίσχυση.

- Ποιες είναι οι υφιστάμενες εκκρεμότητες (έργα εν εξελίξει) στους Δήμους της ανατολικής Λακωνίας; Πως θα αξιοποιήσετε το ελάχιστο χρονικό διάστημα έως το 2013;

- Ποιοι θα αποτελούν τον πυρήνα σας για την παρακολούθηση των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων;ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ


1) Ποιά η θέση σας για την αγκυροβολία των πλοίων (εφοδιασμός, επισκευές) στον κόλπο των Βατίκων κάτι με το οποίο διαφωνεί η συντριπτική πλειοψηφία του πληθυσμού;

2) Ποια η θέση σας για την κατασκευή μαρίνων σκαφών αναψυχής στο νέο Δήμο και πού πρέπει να κατασκευασθούν;

3) Αλιευτικά καταφύγια. Πώς και με πoιό τρόπο σκέφτεστε να εκμεταλλευτείτε την δημιουργία και συντήρηση αλιευτικών καταφυγίων στον Δήμο μας;

4) Υπάρχουν μελέτες που υποστηρίζουν οτι η δημιουργία αεροδρομίου στον κάμπο των Μολάων θα δώσει ώθηση στην τουριστική ανάπτυξη ολόκληρης της Λακωνίας. Ποιά η άποψη σας για το θέμα αυτό;

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου