Παρέμαβαση Ομοσπονδίας για την επέκταση Δημοτικού Φωτισμού στην Αγ. Μαρίνα

Ομοσπονδία Βατικιώτικων Συλλόγων Λακώνων Αττικής

Πραξιτέλους 87 , 18532 Πειραιάς

Email: omospondiavatika@gmail.com

Web : http://omospondiavatikon.blogspot.com

Αριθμός Πρωτοκόλλου : 0008

Προς : Δήμαρχο Μονεμβασίας κ. Τρειχίλη

Κοινοποίηση: Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου κ Αβδούλο

Αντιδήμαρχο κ Χρήστο Πετράκη

Αντιδήμαρχο κ. Κουτσονικολή

Συμβούλιο Τοπικής Κοινότητας Αγ. Νικολάου Βοιών

Θέμα : Επέκταση δημοτικού φωτισμού τ. κοινότητας Αγίου Νικολάου Βοιών ( Βρομμώντας – Αγία Μαρίνα )

Από τις βασικές αρχές της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΒΑΤΙΚΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΛΑΚΩΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ( ΟΒΣΛΑ ) που περιλαμβάνεται στην Ιδρυτική της Διακήρυξη είναι η ανάδειξη αλλά και η διαφύλαξη του πολιτισμικού και φυσικού πλούτου των Βατίκων. Για την υλοποίηση του σκοπού αυτού παρεμβαίνουμε με την παρούσα επιστολή ενημερώνοντας την διοίκηση του νέου Δήμου Μονεμβασίας για την αντίθεσή μας, στην απόφαση με αριθμό 200/2010 του τέως Δήμου Βοιών σχετικά με την επέκταση του δημοτικού φωτισμού στο Τ.Δ Αγίου Νικολάου Βοιών.

Συγκεκριμένα η Ομοσπονδία Βατικιώτικων Συλλόγων Λακώνων Αττικής (ΟΒΣΛΑ) αντιτίθεται στην υπέργεια ρευματοδότηση των περιοχών "Αγία Μαρίνα" και "Βρομώντας" του Δημοτικού Διαμερίσματος Αγίου Νικολάου Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας και επιθυμεί την διακοπή κάθε είδους εργασιών. Ως ενδεικνυόμενη λύση για την προστασία του φυσικού κάλλους του τοπίου αλλά και την πληρέστερη ανάδειξη του Γεωπάρκου της Αγίας Μαρίνας, προτείνουμε την υπόγεια ρευματοδότηση των συγκεκριμένων περιοχών που μάλιστα δύναται να επιδοτηθεί μέσω του μέτρου 3.2.2 ΕΣΠΑ 2007 – 2013 σε ποσοστό 100 %. Άμεσο αποτέλεσμα χρήσης του μέτρου 3.2.2 του ΕΣΠΑ 2007 – 2013 θα είναι η εξοικονόμηση των 61.311,87 ευρώ που προορίζονται για την δαπάνη και προέρχονται από ανταποδοτικά τέλη.

Επιθυμούμε να τεθεί το θέμα στην επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας.

Επισυνάπτονται τα παρακάτω συνοδευτικά έγγραφα :

  1. Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με Αρ. 200/2010 του τ. Δήμου Βοιών.
  2. Έγγραφο με αρ. Πρωτοκόλλου 6557 του Δήμου Βοιών προς την ΔΕΗ Σπάρτης για το κόστος επέκτασης του Δημοτικού Φωτισμού.
  3. Έγγραφο της ΔΕΗ Σπάρτης προς το Δήμο Βοιών με Αρ. Πρωτοκόλλου 1585 που γνωστοποιεί το κόστος εγκατάστασης.

  1. Περιγραφή του μέτρου 3.2.2 του ΕΣΠΑ 2007 – 2013 που προβλέπει την υπόγεια ρευματοδότηση.
  2. Υπογραφές κατοίκων των Βοιών που αντιτίθενται στην υπέργεια ρευματοδότηση των περιοχών "Αγία Μαρίνα" και "Βρομώντας" του Αγίου Νικολάου Βοιών.

Για την ομοσπονδία Βστικιώτικων Συλλόγων Λακώνων Αττικής.

Η προσωρινή διοικούσα επιτροπή

Γιώργος Αναστασάκης

Σαράντος Αργυράκης

Μιχάλης Μηνόγιαννης

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου