Οι Σύλλογοι των Βατίκων για την αγκυροβολία στον Όρμο

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΒΑΤΙΚΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΑΣ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΣΤΟΝ ΟΡΜΟ
Νεάπολη 17 Οκτώβρη 2010 ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 στην αίθουσα του ξενοδοχείου ΛΙΜΗΡΑ ΜΑΡΕ, έπειτα από την αριθ। 11/6-1-2010 πρόσκληση του Συλλόγου « Τ Ο Υ Λ Ι Π Α Γ Ο Υ Λ Ι Μ Η » , συγκεντρώθηκαν οι παρακάτω Σύλλογοι για συζήτηση επί του θέματος της αγκυροβολίας και των ανεφοδιασμών των πλοίων στον όρμο। Σύλλογοι που παραβρέθηκαν 1।Σύλλογος «ΤΟΥΛΙΠΑ ΓΟΥΛΙΜΗ». 2.Ομοσπονδία των εν Αττική Βατικιώτικων Συλλόγων. 3.Εμπορικός Σύλλογος. 4.Ναυτικός Όμιλος Βατίκων. 5.Πολιτιστικός Σύλλογος Βατίκων. Μέλη της Ομοσπονδίας 6. Σύνδεσμος Νεαπολιτών. 7. Σύλλογος Φαρακλού 8. Σύλλογος Λαχίου. 9. Σύλλογος Αγίου Νικολάου


Σύλλογοι που είχαν προσκληθεί και δεν παραβρέθηκαν 1. Αφροδησιάς μη κερδοσκοπική εταιρεία. 2. Σωματείο Ψαράδων Νεάπολης 3. Ομοσπονδία Ψαράδων. 4. Σύλλογος Ψαράδων Βατίκων. 5. Σύλλογος Ψαράδων Ελίκας. 6. Σύλλογος Ψαράδων «Ο Γιαλός» Βελανιδίων. 7. Σύλλογος ενοικιαζομένων δωματίων και διαμερισμάτων. 8. Σύλλογος Καφεζαχαροπλαστών και Εστιατόρων.
Επί της πρότασης της πρόσκλησης για την από κοινού συμμετοχή σε νομική διερεύνηση και αντιμετώπιση του ζητήματος, συμφώνησαν και κατ’ αρχήν συμμετέχουν: 1. Ομοσπονδία των εν Αττική Βατικιώτικων Συλλόγων. 2.Σύλλογος «ΤΟΥΛΙΠΑ ΓΟΥΛΙΜΗ». 3. Ναυτικός Όμιλος Βατίκων. 4. Πολιτιστικός Σύλλογος Βατίκων. 5. Σύνδεσμος Νεαπολιτών. 6. Σύλλογος Φαρακλού. 7. Σύλλογος Λαχίου. 8. Σύλλογος Αγίου Νικολάου. Επίσης παραβρέθηκαν και οι πολίτες Τζανέτος Οικονόμου και Χαράλαμπος Βαρβαρέσος, οι οποίοι δήλωσαν τη συμμετοχή τους, ακόμη και αν χρειαστεί και με οικονομικά μέσα.
Μετά από αυτό ορίζεται συντονιστική τετραμελής επιτροπή, στην οποία ανατίθεται η διαχείριση και προώθηση του ζητήματος, και η οποία αποτελείται από τους: 1. Περιβολάρη Χρόνη (δικηγόρο) από την Ομοσπονδία, ως Πρόεδρο. 2. Γιάννη Ψαρράκη από το Σύλλογο «ΤΟΥΛΙΠΑ ΓΟΥΛΙΜΗ». 3. Τζανέτο Οικονόμο Ιπτάμενο μηχανικό- Εμπειρογνώμονα - Διερευνητή Ατυχημάτων. 4. Βαρβαρέσο Χαράλαμπο Πλοίαρχο Εμπορικού Ναυτικού. Τυχόν πράξεις αποφάσεων Διοικητικών Συμβουλίων που θα απαιτηθούν στη συνέχεια, θα ζητηθούν με φροντίδα της συντονιστικής επιτροπής.
Αφού συντάχτηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται όπως ακολουθεί από όσους συμμετείχαν. 1.ΤΟΥΛΙΠΑ ΓΟΥΛΙΜΗ Στάθης Βελιώτης 2.ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ Ιωάννης Δελακοβίας 3.ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Παναγιώτης Λιάρος 4.ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ Παναγιώτης Μπιλλίνης 5.ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Μηνάς Παπούλης 6.ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΑΡΑΚΛΟΥ Ιωάννης Δερτιλής ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΧΙΟΥ Νίκος Αλειφέρης 8.ΣΥΛΛΟΓΟΣ Α. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ιωάννης Δελακοβίας 9. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ. ΝΕΑΠΟΛΙΤΩΝ Μιχάλης Μηνόγιαννης 10. ΠΟΛΙΤΗΣ Τζανέτος Οικονόμος 11. ΠΟΛΙΤΗΣ

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου